Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, Perspektif Kearifan Sejarah

OLEH: HASANUDDIN

AJARAN Islam yang terdapat intisarinya dalam Al-Quran pasti kebenarannya, dan pasti akan terwujud dalam pentas sejarah umat manusia.

Sudahkah terwujud Islam rahmatan lil ‘alamin tersebut? Belum. Kapan akan terwujud? Masih dalam rahasia Allah, namun telah tercatat dalam lauh mahfudz. Siapa yang memimpin ajaran Islam ini hingga terwujud menjadi rahmatan pada saatnya? Nabiullah Muhammad saw.

Bagaimana bisa, bukankah beliau telah meninggal? Ruh dan jasad beliau memang telah terpisah, namun keterpisahan ruh dengan jasad beliau itu, semata agar ruh beliau lebih leluasa menyaksikan proses perkembangan ajaran Islam tanpa terhalangi pandangan beliau akibat keterbatasan yang disebabkan karena masih bersatunya ruh dan jasad beliau.

Jawaban Bagi Kalangan Syiah

Nabiullah Muhammad saw itu, sosok yang paling agung dari semua ciptaan Allah swt. Diri beliau adalah manifestasi sifat-sifat Keilahian. Beliau berakhlak dengan akhlak Allah. Pandangan, pendengaran, penglihatan beliau, adalah pandangan, pendengaran dan penglihatan Allah. Bashiran wa nashira yang dianugerahkan Allah kepada beliau, menembus seluruh cakrawala, semesta alam. Yang gaib maupun yang syahada.

Tidak ada rahasia bagi beliau, apalagi setelah ruh beliau telah terpisah dari tubuhnya. Sedangkan semasa ruh beliau masih menyatu dengan jasadnya saja, beliau telah menyaksikan surga dan neraka, menyaksikan apa yang kelak akan dialami cucu beliau Hasan dan Husein. Menyaksikan bahwa Romawi dan Persia kelak akan ditaklukkan umat Islam, menyaksikan situasi umat islam pada masa kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib, menyaksikan bagaimana kematian putri kesayangan beliau Fatimah.

Lihat juga...