Browsing Kategori: "Rubrik Jumat"

Rubrik Jumat

Tingkatan-Tingkatan Menuju Kesempurnaan Akhlak

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadasallahu alaih, memberikan nasihatnya bagi kaum muslimin, agar senantiasa meningkatkan kesempurnaan akhlak dalam mengamalkan ilmu, sebagaimana yang dicontohkan para mujahadah, ahli muhasabah, dan kalangan…

Tiga Golongan Manusia

Ketika hari kiamat tiba, tidak ada lagi yang bisa mendustakannya.  Peristiwa dahsyat yang mengakhiri sistem kosmik itu, akan membagi manusia kedalam tiga golongan.

Zuhud

Zuhud amat sangat penting bagi para aparat pemerintahan, jika suatu pemerintahan menghendaki agar negeri mereka tercipta keteraturan, keharmonisan demi kemajuan bersama.

Memperbanyak Dzikrullah

Rasulullah Muhammad saw dalam berbagai kesempatan, sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadits beliau menekankan arti penting kedudukan dzikir ini, serta telah memberikan contoh dalam pelaksanaannya untuk diikuti oleh para kaum muslimin.

Pakaian

Dalam Al-Quran, penyebutan kata 'pakaian' ini menggunakan kata libas atau libs yang merupakan nomena dari kata labos yang berarti "pakaian-pakaian".