Browsing Tag: "Tinjaun Sosiologi"

Tinjaun Sosiologi

Celana Cingkrang

Bagaimanakah membijaki pandangan terhadap orang yang bercelana cingkrang? Dan sebaliknya, bagaimanakah membijaki pandangan orang yang bercelana cingkrang terhadap orang yang tidak bercelana cingkrang?